Branscher

Genom en branschoberoende tjänstebredd har vi tillsammans samlat på oss erfarenhet som lyfts fram i leverans, oavsett om det sker genom projekt, som resursförstärkning eller i spetskompetensinsatser.
 • Aerospace
 • Automotive
 • Transportation
 • Construction and mining
 • Consumer products
 • Defence
 • Education
 • Energy and utilities
 • Finance
 • Industrial machinery and equipment
 • IT/telecom
 • Marine
 • Life Science / Medical technologies
 • Oil, gas, refinery
 • Pharmaceuticals
 • Public sector
 • Retail
 • Services and consultants
 • FMCG