Automation

Rätt leverans och prestanda är våra nyckelord och vi utgår alltid från kundens behov. För att uppnå ökad effektivitet och resultat hjälper vi till med styrsystem och lösningar för att optimera maskiner, processer och flöden i verksamheten.

Läs mer om automation…

Elektronikkonstruktion

Avalon Innovation har kapacitet och kompetens att hantera alla delar av utvecklingskedjan, från kravarbete till färdig produkt, inom området elektronik. I våra uppdrag tar vi fram kundanpassade lösningar som utgår från era specifika behov.

Läs mer om elektronikkonstruktion…

Elkonstruktion

Avalon Innovation hjälper våra kunder att ta utveckla, planlägga och dokumentera elsystem i riggar, maskiner och produkter där elkonstruktion är en viktig pusselbit för att uppnå stabilitet och funktionalitet i produkten.

Läs mer om elkonstruktion…