Affär

Att leda ett företag framgångsrikt är något ingen tar för givet. Varje dag tvingas man ta beslut som bör baseras på kunskap och överväganden om vad som kommer att hända i morgon.

Läs mer

Produkt

Vi skapar innovationer med unika värden för våra kunder baserat på vår erfarenhet inom områden som Life Science, traditionell produktionsindustri, automotive, konsumtionsvaror, matindustrin etc.

Läs mer

Organisation

Vi hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet till att bli mer effektiv samt skapa utrymme för en mer innovativ miljö. För att lyckas krävs gemensamma processer,metoder och verktyg så att människor i hela organisationen eller projektteamet kan jobba mer effektivt tillsammans.

Läs mer

Process

Avalon Innovation har i 20 år arbetat med olika typer av framgångsrika innovationsprojekt för hundratals kunder inom vitt skilda branscher. Detta innebär att vi har mycket stor erfarenhet kring hur en innovationsprocess bör se ut.

Läs mer